Kinderen groeien tegenwoordig op in een drukke en constant veranderende wereld. Een samenleving die de nadruk legt op presteren, snel resultaten boeken,  en die door sociaal media de illusie voortbrengt dat het gras altijd groener is aan de andere kant. Een samenleving die de nadruk legt op het constant behalen van korte termijn doelen.

Een samenleving die soms misschien wel lijkt uit te stralen dat je altijd maar gelukkig moet zijn en succesvol op sociaal, economisch en sportief gebied.

Dit alles kan kinderen vanaf jongs af aan veel prikkels meegeven en wellicht ook al druk en stress.  Alles lijkt uit te stralen dat het allemaal “nu, nu, nu” moet en alles moet meteen goed gaan.

Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met al die prikkels van buitenaf en dat ze leren dat ze adempauze kunnen inlassen door terug te keren naar zichzelf. Dat ze leren dat ze in zichzelf de antwoorden kunnen vinden en dat het oké is om even helemaal niets te doen en stil te staan bij hoe je je voelt.

 

Als juf heb ik gemerkt dat de zaakvakken (zoals rekenen/taal/wereldoriëntatie) centraal staan in ons onderwijs, maar dat er geen apart vak waarin evenveel aandacht wordt geschonken aan je sociaal-emotionele welzijn. Dus waar leren kinderen omgaan met al die prikkels en gedachten?

Een goede manier hiermee om gaan is door middel van yoga.

Yoga:

  • maakt kinderen sterker, zelfbewuster en zelfverzekerder. 
  • leert kinderen hoe ze kunnen omgaan met tegenslagen
  • geeft rust en ontspanning.
  • verbetert concentratie
  • verhoogt flexibiliteit
  • zorgt voor meer uithoudingsvermogen.
  • geeft plezier!
 

Hoe mooi zou het zijn als kinderen van jongs af aan de tools hebben om op een positieve manier om te gaan met al die prikkels van buitenaf?

 

error: Content is protected !!