Aan het einde van groep 1-2 is de richtlijn dat de kinderen 15 letters actief kunnen benoemen. 

Dit leren kinderen op school spelenderwijs aan de hand letterspelletjes die gekoppeld zijn aan de thema’s. Hierbij is het belangrijk dat kinderen ook blootgesteld worden aan letters. Ik heb in de klas een letterhoek waar allemaal letters visueel te zien zijn en een groot letterboek die de kinderen zelf kunnen raadplegen als ze eigen boekjes maken.

Ouders vragen mij vaak hoe ze thuis meer met taal en letters kunnen werken. Belangrijk is om alles spelenderwijs aan te bieden en vooral het ontdekken van de wereld als uitgangspunt te nemen omdat dit is wat kinderen het meeste aanspreekt. Kinderen willen immers niets liever dan groot worden.  Door letters gedurende de dag aan bod te laten komen zoals:

– Tijdens het wandelen “hey waar zie je onze straatnaam staan?”. 

– Tijdens het naar bed gaan: “we gaan een boekje lezen.. met welke letter begint het woord boek? (ja met de “buh”.. en welk woord begint er nog meer met de “buh”?)

– oefenen met herkennen van letters van naam van je kind

 

Het leuke is dat kinderen uit zichzelf dan steeds meer dingen gaan herkennen. Ook leuk is om de kleuters thuis met foam letters te laten spelen in het bad. 

 

Op onze school werken we met themazinnen. Elk thema hebben we een themazin en deze letters behandelen we tijdens het thema. Een themazin bij het thema dierenarts is bijvoorbeeld “beer is ziek”. Elke 2 weken bieden we een nieuwe letter aan.

Super handig hierbij zijn letterkaarten die de woorden visueel maken en die de kinderen altijd nog kunnen bekijken tijdens het thema. Zo hang ik altijd de aanboden letter op, en leg ik altijd een gelamineerd stapeltje in de letterhoek.

Dit pakket bevat 15 pagina’s met allemaal kaarten met letters die worden aangeboden in groep 1-2. 

 

De woordkaarten bevat plaatjes van klankzuivere woorden. Klankzuivere woorden zijn woorden waar elk foneem wordt weergegeven door een apart grafeem.

 

Hierin worden 34 verschillende klanken onderscheiden:

1. Medeklinkers: b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z

2. Klinkers, die weer onderverdeeld zijn in:

– korte klanken: a, e, u, i, o

– lange klanken: aa, ee, uu, oo

3. Tweetekenklanken (digrafen):

– klinkers van twee verschillende tekens: ie, oe, eu

– tweeklanken: ui, ei, ij, ou, au,

error: Content is protected !!