Doel

Het bespreken van de dagen van de week is een belangrijk component tijdens het kringgesprek met kleuters. Het stimuleert tijdsbesef en eind groep 2 is het doel dat een kind kan vertellen welke dag het is.

 

Samen met het bespreken van de dagelijkse activiteiten zorgt het voor houvast. Zo koppelt een kind de dag aan een routine of activiteit: hij/zij weet bijvoorbeeld dat elke dinsdag muziekles wordt gegeven en dat hij die dag na schooltijd naar de naschoolse opvang gaat. Deze zekerheid geeft kinderen veiligheid.

 

Mijn ervaring

In mijn eerste kleuterklas merkte ik na een tijdje dat het zingen van de dagen van de week voor de groepers 2 wat saai werd. Tijdens het zingen waren ze vooral bezig met het stiekem kletsen met hun buren. Als ik daarna aan een van de kinderen vroeg welke dag het was, wisten ze het vaak niet. Het was dus tijd om de betrokkenheid te gaan vergroten dus ben ik op zoek gegaan naar manieren om de kinderen actiever te betrekken. Zo kwam ik een leuk liedje tegen met gebaren voor de dagen van de week. Deze gebaren hebben we in de klas overgenomen en het was meteen een hit!

Maar na een tijdje.. werd ook dit een beetje saai voor sommige kinderen (en stiekem ook voor mij) dus heb ik gezocht naar wat afwisseling.

 

Want .. laten we eerlijk zijn, routine is belangrijk maar wat afwisseling is cruciaal om de kinderen geboeid te houden. Dus hoe leuk om de dagen van de week te koppelen aan yogaoefeningen waarmee je meteen energiek de dag kan starten! Met dit idee in mijn achterhoofd heb ik kaarten ontworpen die da dagen van de week combineren met simpele yogaoefeningen die elke leeftijdsgroep kan uitvoeren. 

De kaartjes zijn gekoppeld aan yogahoudingen. 

Afbeeldingen en kleuren zijn gebruikt om het verschil in dag te verduidelijken. Door gebruik van plaatjes en kleuren is het makkelijker voor kinderen om de dagen te onthouden… en wordt de visuele leerder geprikkeld. De zaterdag en zondag zijn dezelfde kleur, om duidelijk te maken voor de kinderen dat dit het weekend is.

 

Print de kaartjes uit, lamineer ze, en hang ze op.

 

Tip: leuk om de kaartjes laag te hangen dat de kinderen er zelf bij kunnen. In mijn heb ik 2 hulpjes die als taak hebben om de juiste dag te laten zien aan de klas. 1 hulpje wijst met de aanwijsstok de goede dag aan, en het andere hulpje doet de knijper dan op de juiste dag.  Veel plezier!

Voor info en tips over het dagschema.. check ook mijn post over de “dagroutine”!

error: Content is protected !!